top of page

Case: Kaksi isoa teollista kompressoria

Asiakkaan haaste

 

  • kuinka arvioida euroina kompressorin ohivuotojen kustannukset (painehäviö vs tuotantotappio vs. energian kulutus) + ylihuoltaminen ?

  • kuinka arvioida optimaalinen huollon ajankohta ?

  • vuosihuollon laatu ?

  • piilevien vikojen ennakointi ?

 

Normaalikäytäntönä asiakkaallamme oli tehdä erittäin kallis huolto tasaisin aikavälein tietämättä, onko huolto aiheellista vai ei. AuresSound - dataa hyödynnettiin arvioitaessa ylihuoltamista, tuotantokustannuksia ja huollon laatua.

Closeup equipment - cranes, tubes, press

Ratkaisu

 

Seurasimme akustisesti kahta identtistä kompressoria, joista toinen on vastikään huollettu, ja toinen on vielä huoltamatta. Kun tarkastelimme mittaustuloksia asiakkaamme kanssa, totesimme että huolletun ja huoltamattoman kompressorin äänijäljessä on selkeä ero.

 

Tulokset

 

Jatkamalla mittauksia ja vertaamalla kompressoreiden tehon kulutusta ja äänijäljen muutoksia, asiakas pystyi:

 

  • arvioimaan euroina kompressorin venttiilien vuotojen kustannukset (painehäviö vs. tuotantotappio vs. energian kulutus)

  • määrittämään optimaalisen huollon ajankohdan

  • tarkastamaan huollon tehokkuuden/laadun

  • ennakoimaan tulevia vikoja

bottom of page