top of page

Kolakuljettimen kunnonvalvonta

Lämpövoimalaitokset pitävät sisällään monia tuotannolle kriittisiä laitteita. Yksi tällainen on kolakuljetin. Niissä ongelma saattaa ilmetä kolakuljettimen hihnaa liikuttavien ketjujen laakerivikoina, jotka ovat työläitä vaihtaa ja täten aiheuttavat tuotannon katkeamisen. Pahimmassa tapauksessa kolakuljettimen ketjut saattavat venyä ajan saatossa suuren painolastin takia, mikä voi aiheuttaa kuljettimen vikaantumisen ja tuotantokatkon.

AuresSound -teknologialla pystytään seuraamaan laakerien kuntoa ja kolan venymistä, mikä auttaa voimalaitoshenkilöstöä ennakoimaan huoltotarvetta seuraavan huoltoseisokin aikana. Teknologialla pystytään varmistamaan kolakuljettimien optimaalinen kunto ennen talvisesonkia. Akustiikka on tällaisiin kohteisiin erinomainen ennakointimenetelmä, koska sillä saadaan kiinni tarkempaa dataa herkemmin mahdollisista piilevistä vioista. Teknologia auttaa kovastakin taustamelusta huolimatta tunnistamaan mahdolliset ongelmia aiheuttavat äänet ja paikantaa niiden fyysisen sijainnin. 

iStock-455787045.jpg
bottom of page