top of page

Siipien epämuodostumien aiheuttama pumpun rikkoutuminen

 

Eräällä asiakkaallamme oli prosessissaan useita tunneli-ilmapumppuja, joissa ilmeni laakerien kulumista ja pumpun tärinää, joka kieli pumpun siipien epätasapainosta. Nämä oireet olivat myös kuultavissa pumppujen käyntiäänessä.

 

Mittasimme AuresSound® -mittalaitteella useita pumppuja ja analysoimme tulokset. Kerrottuamme tulokset asiakkaallemme, he osasivat kohdentaa tutkimuksensa ja löysivät syyn. Pumppujen siivet olivat lämpimän tunneli-ilman vaikutuksesta muuttaneet muotoaan. Tämä puolestaan aiheutti siipien epätasapainon, joka puolestaan rasitti laakereita. Tutkimuksissa havaittiin myös eroja öljyvoitelua käyttävien ja rasvavoitelua käyttävien laakerien käyttäytymisessä tavallista lämpimämmissä oloissa. Eri voitelua käyttävien laakereiden väliset erot olivat havaittavissa myös äänessä.

 

Muotoaan muuttaneet siivet vaihdettiin, samoin vioittuneet laakerit. Tunnelien lämpötilan hallintaan etsitään edelleen ratkaisua. AuresSound® mittauksia tehdään kohteessa säännöllisesti, jotta huoltotoimet voidaan jatkossakin kohdistaa oikein.

bottom of page