top of page

AKUSTIIKKA TYÖSTÖKONEIDEN OPTIMOINNISSA

Teollisuudessa on laajasti käytössä miehittämättömiä automatisoituja CNC työstökoneita, kuten sorveja, jyrsinkoneita, poria ja sahoja. CNC-koneiden komponenttien, ja terien huolto ei aina ole yksinkertaista ja tällaisia koneita myös usein huolletaan normaalia enemmän, jotta ne pysyvät varmasti kunnossa. Ennakoivan huoltotyön tekeminen ei välttämättä ole kallista, mutta ennakoimattomien vikojen mahdollisuus on yhä olemassa ja niiden korjaaminen sekä varaosien hankinta ilman suunnitelmallisuutta lisää kustannuksia ja voi johtaa äärimäisessä tapauksessa tuotteiden toimitusongelmiin.

 

Akustiikka ja sen hyödyt työstökoneiden valvonnassa

Perinteiset työstökoneet ja myös CNC-ohjatut työstökoneet ovat tärkeässä roolissa tuotantoprosessin tehokkuuden ja kokonaistuotannon kannalta. CNC-koneiden monimutkainen toimintaperiaate tekee niistä haastavia kohteita valvoa ennakoivasti perinteisillä menetelmillä. Usein puuttuu oleellinen tieto, onko kyseisen koneen terällä vielä järkevää ajaa vai joko sen kunto alkaa vaikuttaa prosessin tehokkuuteen ja laatuun? 

Akustiikkaan pohjautuva kunnonvalvonta on toimintaperiaatteeltaan uniikki ja monipuolinen järjestelmä. Se soveltuu monien erityyppisten koneiden kunnonvalvontaan, sillä tieto eri prossien poikkeamasta saadaan äänen muutoksesta.

Akustiikkaa voidaan hyödyntää työstökoneiden kunnonvalvonnassa monella tapaa:

  • työstöprosessin, esim. leikkauksen / porauksen parantunut laatu

  • tehostunut prosessinopeus

  • linjan käyntiasteen paraneminen -> vähemmän turhia katkoksia

  • optimaalinen terän vaihtosykli / huoltoajankohta

  • reaaliaikainen tieto -> ylihuoltamisen vähentäminen

 

Kuinka akustiikka toimii?

Akustiikalla identifioidaan äänitaajuudet, jotka indikoivat työstökoneiden kriittisten komponenttien, huollon ja vaihtamisen tarpeesta. Kun äänitaajuudet on löydetty, asetetaan niille automaattiset hälytykset, jolloin prosessista vastuussa olevat henkilöt saavat tiedon, kun esimerkiksi työstöterän kunto alkaa vaikuttaa suorituskykyyn ja laatuun. Teknologian kaksisuuntaisen tiedonkulun ansioista tärkeitä hälytyksiä voidaan tarvittaessa etäyhteydellä luoda ja muokata.

bottom of page