top of page

Äänieristys monikäyttötilassa

Eräässä teollisessa toimitilassa [tarkempi kuvaus tilasta] oli saman katon alla huoltotoimintaa, asiakaspalvelu- ja toimistotiloja.

Ongelmien esikartoituksessa havaitut puutteet:

 • huoltolaitteiden aiheuttamat kovat melutasot

 • häiritsevän puheen kantautuminen asiakaspalvelu- ja toimistotiloihin

 • puheen kantautuminen asiakaspalvelutiloista muihin tiloihin

Selvitystyö:

 • pitkäaikaiset melumittaukset yleisen melutason selvittämiseksi

 • melukatselmus ja pistemittaukset ongelmakohtien tunnistamiseksi

 • meluraportti ja toimenpidesuositukset

 • muutostöiden konsultointi ja valvonta

 • jälkiseuranta, muutostöiden vaikutusten varmentaminen uusilla mittauksilla ja kyselyillä

Toimenpiteet:

 • toimilaitteiden melutasoja pienennettiin koteloimalla laitteita tai vaihtamalla laitteet vähemmän meluaviin

 • tilan kaikuisuutta vähennettiin lisäämällä ääntä eristävää materiaalia kriittisiin kohtiin

 • puheen kuuluminen vaimennettiin korottamalla sermejä ja asentamalla melusieppoja kattoon

Tulokset:

 • työn tuottavuus parani

 • kokonaismelutasot pienenivät merkittävästi

 • puheen kuuluminen muihin tiloihin estettiin

 • työssä viihtyminen parani

 • stressitasot alenivat

bottom of page