top of page

AuresSound® och ett starkt vibrerande föremål

Avkänning av industriella processpumpar är ofta utmanande, eftersom kontaktsensorer som ofta används i processindustrin inte fungerar på grund av den starka vibrationen i hela pumpen. Ljudbaserad teknik kan i kontrast fjärranalysera och proaktivt övervaka sådana processföremål.

 

Beskrivning av objekt och mätningar

En av våra kunder hade flera vertikala processpumpar i sin process som vibrerade våldsamt under drift. Pumparna hade inte avkänts, även om de kunde orsaka ett processfel om de går sönder. Vi enades om att göra en målmätning för alla pumpar. Under mätningarna togs ljudprover från alla pumpar från både pumplager och pumpmotor.

 

Ljudprover analyseras snabbt

I slutet av mätningarna analyserade vi resultaten och kunde dra slutsatsen att lagring av ett av föremålen bör övervakas, för om det går sönder kommer det att orsaka en processstörning och produktionsstörning. Vi rekommenderade också att följa pumpens drivrem. En annan viktig observation från mätningarna var dock att ljudbaserad teknik fungerar bra på platser där avkänning / övervakning inte är möjligt med traditionella medel.

 

Resultat tydligt och med liten ansträngning för kunden

Vi gick igenom resultaten med klienten i ett fjärrmöte (30 min). Dessutom levererade vi resultaten till klienten som en lättförståelig rapport med en lista över artiklar + prognosinformation för varje artikel.

shutterstock_1557112229.jpg

Illustration av processpumpar

bottom of page