top of page

SVAN 979 – luokan 1. ääni- ja värähtelyanalysaattori

 

Olemme toteuttaneet ympäristömelumittauksia energia- ja prosessiteollisuudelle yli vuosikymmenen ajan. Nyt olemme investoineet luokan 1. SVAN 979 ääni- ja värähtelyanalysaattoriin. Kyseinen mittalaite on standardin IEC 61672-1 [10] vaatimukset täyttävä tarkkuusluokan 1 äänitasomittari.

Ympäristöhallinnon ohjeiden OH 3|2014 & OH 4 | 2014 mukaisiin mittauksiin tulee käyttää kyseisen standardin mukaista äänitasomittaria.

Ympäristöhallinnon ohjeen 3. mukaan kyseistä mittalaitetta käyttämällä voidaan todentaa tuulivoimaloiden aiheuttama melupäästö mittaamalla. Ohjeen 4. mukaan mittalaitetta voidaan käyttää tuulivoimaloiden melutasojen mittaamiseen altistuvassa kohteessa.

Mittalaite soveltuu siis esimerkiksi häiriintyvien lähiasutusalueiden melutasojen määrityksiin ja niiden seurantaan. Se soveltuu myös tuulivoimalan alueella tehtäviin mittauksiin. Mittari on saanut luokan 1. tyyppihyväksynnän useilta riippumattomilta testauslaitoksilta IEC 61672 standardin mukaisesti ja sitä tulee käyttää ympäristöhallinnon ohjeiden kuvaamissa mittaustilanteissa.

tuulivoima-mittaus.png

Tuulivoimamittaaja & SVAN-979 -mittaus

svantek-logo.png
57b65d_d58e97346d294fddb166197c3ffca8cc~mv2.png
bottom of page