top of page

AuresSound® ja voimakkaasti tärisevä kohde

Teollisten prosessipumppujen anturointi on usein haastavaa, sillä koko pumpun voimakkaan tärinän takia eivät prosessiteollisuudessa usein käytetyt kontaktianturit toimi. Ääneen perustuva teknologia sitä vastoin on omiaan tällaisten kohteiden etäanturointiin ja ennakoivaan kunnonvalvontaan.

Kohteen ja mittausten kuvaus

Eräällä asiakkaallamme oli prosessissaan useita pystyasenteisia prosessipumppuja, jotka värisivät toimiessaan voimakkaasti. Pumppuja ei oltu anturoitu, vaikka ne vikaantuessaan saattoivat aiheuttaa prosessihäiriön. Sovimme, että teemme kohdemittauksen kaikille pumpuille. Kaikista pumpuista otettiin mittausten aikana ääninäytteet sekä pumpun laakereista että pumpun moottorista.

Ääninäytteet analysoidaan nopeasti 

Mittausten päätyttyä analysoimme tulokset ja saatoimme todeta, että erään kohteen laakeria on syytä seurata, sillä rikkoutuessaan se aiheuttaa prosessihäiriön ja tuotantokatkon. Suosittelimme myös erään pumpun vetohihnan seuraamista. Toinen tärkeä huomio mittauksista oli kuitenkin se, että ääneen perustuva teknologia toimii mainiosti kohteissa, joissa anturointi/tarkkailu ei perinteisin keinoin ole mahdollista.

 

Tulokset selkeästi ja vähällä vaivalla asiakkaalle

Kävimme tulokset läpi asiakkaan kanssa etäpalaverissa (30 min). Lisäksi, toimitimme tulokset asiakkaalle helposti ymmärrettävänä raporttina, jossa oli lista kohteista + ennakointitieto kustakin kohteesta.

shutterstock_1557112229.jpg

Kuvituskuva prosessipumpuista

bottom of page